Iedereen kan leren, alleen niet op dezelfde manier, in dezelfde tijd of hetzelfde tempo. Het is de taak van de leraar om het onderwijs af te stemmen op wat de leerling nodig heeft.
Web Snippets

CSS, JS, PHP, MySQL

Taallessen

Woordenboeken, Woordenlijsten, Oefeningen

Persoonlijke blog

Notities uit boeken en bronnen online

Luan Morina

Docent

Luan Morina